Sunday, June 26, 2011

Satu selepas Revival

Sebuah entry tak tertakluk kepada format penulisan yang tertentu.
Sebuah entry juga tak terhad kepada gaya yang tertentu.

Boleh saja setiap entry ada gambar yang menjadi penghidang mata.
Boleh juga sebaliknya.

Aku cuba untuk tidak menjadi cliche`.
Ini adalah satu daripadanya.
Mungkin entry pertama yang tidak ada gambar.

No comments:

Post a Comment